facebook

ДепартаментИзящни изкуства

Дипломиране

Дипломирането  на студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми на департамента се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

Завършването на бакалавърска или магистърска програма става  със защита на теза, след покриване на изискванията на програмата за общ брой кредити по програмна схема.

Защитата на дипломните тези  се провеждат от комисии, включващи преподаватели от департамента и определяни със заповед на декана на съответния факултет.

Специфични изисквания при изготвяне на бакалавърска теза за съответните модули в БП „Визуални изкуства“:

Графика и илюстрация

Плакат и рекламен дизайн

Сценичен дизайн

Керамика и порцелан. Дигитални форми

Стъклото в изкуството и дизайна

 

Специфични изисквания за изготвяне на  магистърска теза  за съответните магистърски програми:

Артистични практики в архитектурна среда

Живопис

Илюстриране и графични технологии

Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Плакат и комуникативен дизайн

Сценичен дизайн и медии

Прикачени файлове