ДепартаментИзящни изкуства

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

"Glass Made" - документален филм за студентите по стъкло на НБУ с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие. Чешка република 2014 г

   

 

 

 

ИЗЛОЖБА „ИЗКУСТВОТО В НБУ БЕЗ ГРАНИЦИ“

21.04. - 29.05.2016 

 

Национална художествена галерия

С подкрепата на Централен фонд за стратегическо
развитие на НБУ

 

 

 

Департамент „Изящни изкуства” е създаден през 2006 г. Общността на преподавателите към Департамента твори в областта на живописта, графиката, скулптурата, керамиката, графичния дизайн, стъклото и сценографията. Целта, която си поставя колегията на департамента е умелото съчетаване между класическите и модерни изразни средства в изобразителното изкуство. Следвайки и примера на най-добрите образци на художествено образование от Европа и Америка, за  да създава и развива съвременни авторски програми на НБУ.


Интердисциплинарен по характер, Департаментът изпълнява ролята на катедра по отношение на основните специализирани курсове по изобразителни изкуства, включени в програмите по изкуствата „Анимационно кино“, „Графичен дизайн“, „Театър“, „Интериорен дизайн“.


Департаментът организира изложби и пърформанси, на които представя продукцията на свои преподаватели и студенти, а също участва в съвместни студентски проекти с други департаменти за художественотворчески изяви.


Създадените художествени произведения в програмите периодично се експонират на вътрешни и външни изложения. Многобройните публикации в национални медии свидетелстват за добрия прием на организираните от Департамента прояви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител

доц. Валентин Савчев

корпус 2, офис 511

тел.: 02/8110 551, в. 25113

e-mail: vsavtchev@abv.bg

 

 

Секретар

 

Марияна Стоянова

корпус 2, офис 511

тел.: 02/8110 511, в. 25111

e-mail: mbstoianova@nbu.bg