ДепартаментИзящни изкуства

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 

"Glass Made" - документален филм за студентите по стъкло на НБУ с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие. Чешка република 2014 г

   

 

 

 

ИЗЛОЖБА „ИЗКУСТВОТО В НБУ БЕЗ ГРАНИЦИ“

21.04. - 29.05.2016 

 

Национална художествена галерия

С подкрепата на Централен фонд за стратегическо
развитие на НБУ

 

 

Създаденият през 2006 година департамент „Изящни изкуства” е сред най-новите в НБУ. Той обединява преподаватели, работили в различни департаменти по изкуствата и преподавали по основни художествени дисциплини като рисуване, живопис, скулптура, графични техники, керамика, перспектива, пластична анатомия и др. Общността на преподавателите към Департамента твори в областта на живописта, графиката, скулптурата, керамиката, графичния дизайн и сценографията.

 

За да осигури високо качество на образователния процес и алтернативни форми на преподаване, Департаментът привлича като щатни преподаватели и лектори изтъкнати и признати у нас и в чужбина творци на българското изобразително изкуство.

 

Друга цел, която си поставя департамент „Изящни изкуства”, е да предлага по-голямо разнообразие от програми, различни от съществуващите в други висши училища. Следвайки примера на най-добрите образци на художествено образование от Европа и Америка, Департаментът се стреми да създава и развива съвременни авторски програми на НБУ.

 

Интердисциплинарен по характер, Департаментът изпълнява ролята на катедра по отношение на основните специализирани курсове по изобразителни изкуства, включени в програмите по изкуствата (бакалавърски програми „Пластични изкуства”, „Дизайн и архитектура”, „Визуални изкуства” с модули „Графичен дизайн” и „Анимация”, програма „Театър” с модул „Сценография” ).

 

Департаментът организира изложби и пърформанси, на които представя продукцията на свои преподаватели и студенти, а също участва в съвместни студентски проекти с други департаменти за художественотворчески изяви.

 

Създадените в рамките на университета художествени произведения периодично се експонират на вътрешни и външни изложения. Многобройните публикации в национални медии свидетелстват за добрия прием на организираните от Департамента прояви.

 

 

Ръководител

доц. Валентин Савчев

корпус 2, офис 511

тел.: 02/8110 551, в. 25113

e-mail: vsavtchev@abv.bg

 

 

Секретар

 

Марияна Стоянова

корпус 2, офис 511

тел.: 02/8110 511, в. 25111

e-mail: mbstoianova@nbu.bg